صدیق عزیزی

دانشجوی دکتری و دارای توانایی بسیار بالا در کارهای عملی. علاقه مند به کارهای آزمایشگاهی و دارای روابط عمومی نسبتا بالا

سوابق تحصیلی

دکتری زیست شناسی دریا

گرایش جانوران دریا

موسسه/دانشگاه: دانشگاه هرمزگان

کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

گرایش جانوران دریا

موسسه/دانشگاه: دانشگاه گنبد کاووس

کارشناسی زیست شناسی

گرایش گیاهی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه زابل

مهارت‌ها

excel

60%

GIS

60%

Chromas

60%

MEGA

60%

bioedit

60%

آشنایی ادوات ازمایشگاهی

80%

اشنایی با کارهای مولکولی

80%

سوابق شغلی

کار دانشجویی

دانشگاه: آزمایشگاه

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

60%

تحقیقات

پایان نامه: مطالعه‌ریخت‌شناسی‌و‌مولکولی‌جمعیت‌های‌گاوماهی‌قفقازی (berg1916)Knipowitschiacaucasica در‌سواحل‌ جنوبی‌دریای‌خزر‌با‌استفاده‌از‌توالی‌ژن‌های‌‌COI و‌Cyt

توضیحات: پایانامه دارای دوبخش مولکولی و مورفولوژی بود بخش ریخت شناسی مقاله اش چاپ شده اما بخش مولکولی به خاطر آنکه به نتایج جدیدی رسیدیم باید با چند متخصص در خارج از ایران مشارکت می کردیم به احتمال بسیار زیاد تا آخر تابستان 1399 مقاله اش منتشر خواهد شد.

مقاله: تنوع صفات ریخت سنجی گاوماهی قفقازی Knipowitschia caucasica (1916 ,Berg) در تالاب گمیشان و خلیج گرگان (حوضه جنوب شرق دریاي خزر)

ناشر: پژوهش هاي ماهی شناسی کاربردي

مقاله: بررسی پارامترهای رشد ماهی خیاطه Alburnoides estaensis .cf در رود مبارک آباد مینودشت- استان گلستان

ناشر: شیلات، مجله منابع طبیعی ایران

مقاله: بررسی برخی ویژگیهاي رشد ماهی لوتک 1843 ,Heckel macrostomum Cyprinion در رودخانه دالکی استان بوشهر

ناشر: پژوهش هاي ماهی شناسی کاربردي

مقاله: بررسی برخی ویژگی های رشد مروارید ماهی Alburnus hohenackeri در رودخانه سیاه رود استان مازندران

ناشر: مجله علمی تخصصی شیل - انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران

مقاله: بررسي برخي ویژگي های رشد ماهي كاراس Carassius gibellio (Bloch, 1782) در آب بندان های تکثیر و پرورش ماهیان استخواني سیجوال-جنوب شرق دریای خزر

ناشر: فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری

: مقایسه ویژگی های زیستی ذخایر مختلف گاوماهی قفقازی Knipowitschia caucasica (1916 ,Berg) با استفاده از روش های رایانه بر در استان گلستان

ناشر: کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

توضیحات: مقالات دیگری دارم که accept شده اما چون چاپ نشده هنوز وارد نکردم همچنین از مقالات همایشی فقط یک مورد نوشته شده است.

تماس با من